Služby

Zpracování mezd

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Sestavení daňových přiznání a různých výkazů

Lze i jakákoli zpětná rekonstrukce účetnictví – popř. po dohodě částečná nebo jen kontrola provedení.